Email đăng nhập: Mật khẩu:
Close

4com.vn

  • Lưu trử web 100k
  • Thiết kế web 500k
  • Quảng cáo free

 

Chính sách và Thỏa thuận người dùng

 

Điều 1: Lưu ý trước khi sử dụng

1.1. Tổng quan

Chào mừng quý doanh nghiệp đến với Thỏa thuận người dùng của cổng thông tin website doanh nghiệp 4com.vn. Thỏa thuận này bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của doanh nghiệp tại www.4com.vn. Trước khi đăng ký trở thành thành viên tại 4com.vn bạn phải chắc rằng đã đọc và chấp nhận tất cả các điều khoản trong Thỏa thuận thành viên và Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Bản thỏa thuận này trước khi sử dụng 4com.vn.Khi đã sử dụng 4com.vn (Đã đăng ký thành công tài khoản hoặc sử dụng 4com.vn nhưng không đăng ký tài khoản) thì có nghĩa là Bạn đã hoàn toàn tự nguyện đồng ý với tất cả các quy định trong Bản thỏa thuận này.

1.2. Thay đổi nội dung

4com.vn có thể sửa đổi nội dung Bản thỏa thuận này vào bất cứ thời gian nào. Những thay đổi trong bản thỏa thuận sẽ được thông báo trên website 4com.vn trước thời điểm áp dụng.

Nếu Bạn không đồng ý với nội dung thay đổi thì có thể ngưng sử dụng Cổng thông tin website doanh nghiệp 4com.vn, hoặc gửi văn bản phản đối đến 4com.vn trước ngày hiệu lực. Ngược lại nếu không có động thái gì thì có nghĩa là Bạn đồng ý với các nội dung thay đổi.

Trong trường hợp 4com.vn không chấp nhận văn bản phản đối của Bạn thì vào ngày hiệu lực thỏa thuận hợp tác này được tự động chấm dứt.

 

Điều 2: 4com.vn Cổng  thông tin website doanh nghiệp

2.1 Cổng thông tin website doanh nghiệp

4com.vn được biết đến là một website lưu trữ những website của các doanh nghiệp dưới dạng subdomain (vd : dienthoai.4com.vn) các bạn có thể trỏ trực tiếp tên miền của mình đến với domain trên 4com.vn.  4com.vn là nơi cho phép các thành viên mua bán sản phẩm mọi lúc, mọi nơi ở nhiều hình thức bán hàng khác nhau.

2.2 Giao dịch

4com.vn không tham gia vào các giao dịch thực tế giữa người bán và người mua. Như vậy, 4com.vn không đảm bảo chất lượng, độ an toàn, tính hợp pháp, nội dung của sản phẩm, sự chính xác, khả năng bán hàng cũng như khả năng mua hàng của người mua. 4com.vn cũng không đảm bảo được việc người bán và người mua có thực sự hoàn thành giao dịch hay giao dịch một cách hợp pháp hay không.
 

Điều 3: Thông tin của bạn

3.1 Định nghĩa

Thông tin của bạn là toàn bộ những thông tin bạn (hoặc bất kỳ thành viên nào khác) cung cấp cho Cổng thông tin website 4com.vn khi đăng ký thành viên, khi bạn tham gia các hoạt động tại 4com.vn Bạn phải tự chịu trách nhiệm về tính chính xác và pháp lý của những thông tin này.

3.2 Sự hạn chế

Thông tin của bạn không được:

- Sai lệch, không chính xác;
- Làm ảnh hướng đến quyền lợi, bằng sáng chế, thương hiệu, bảo mật thông tin hoặc quyền cộng đồng, riêng tư của bên thứ ba
- Vi phạm pháp luật, quy chế, điều khoản, thông tư, quy định (không giới hạn với sự bảo vệ người dùng, sự cạnh tranh không lành mạnh, luật tội phạm, luật thương mại…);
- Nói xấu, phỉ báng, đe dọa, quấy rầy thành viên khác;
- Có tính chất khiêu dâm hoặc ẩn chứa hành động khiêu dâm;
- Ẩn chứa các loại virus, trojan, sâu, phần mềm tự gửi thư hoặc các chương trình máy tính có thể gây hại, chuyển đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ hệ thống hay dữ liệu cá nhân mà không cần có quyền truy cập hoặc sử dụng;
- Tạo ra trách nhiệm pháp lý cho chúng tôi hoặc gây mất toàn bộ hoặc một phần những dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ mạng cho chúng tôi hoặc các nhà cung cấp khác;
- Liên kết trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoặc có nội dung mô tả về sản phẩm cũng như dịch vụ bị cấm trong Thỏa thuận này;

3.3 Sự cho phép

4com.vn chỉ sử dụng thông tin của bạn cung cấp vì vậy 4com.vn có quyền sử dụng thông tin của bạn trong những thông báo trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào. 4com.vn chỉ sử dụng Thông tin cá nhân của bạn trong khuổn khổ Chính sách Quyền riêng tư.

 

Điều 4: Tiếp cận và can thiệp

Website của chúng tôi có một hệ thống kiểm soát và bạn phải thừa nhận sẽ không sử dụng bất kỳ loại máy móc, phương tiện nào để điều chỉnh hoặc sao chép nội dung trang của chúng tôi. Bạn phải đồng ý rằng bạn không:

- Sử dụng bất kỳ máy móc, phần mềm để trốn tránh hoặc cố gắng xâm phạm đến việc vận hành trang của chúng tôi.
- Thực hiện bất kỳ hành động nào nhằm thay đổi, chỉnh sửa thông tin trên toàn hệ thống của chúng tôi. Hầu hết các thông tin, tính năng trên 4com.vn được cập nhật thường xuyên vào thời gian nhất định và chúng thuộc quyền sở hữu của 4com.vn.

 

Điều 5: Vi phạm

4com.vn sẽ lập tức cảnh báo ngay, treo tài khoản thành viên tạm thời hoặc vĩnh viễn hay xóa bỏ tư cách thành viên và từ chối cung cấp dịch vụ cho bạn nếu:

- Bạn vi phạm Thỏa Thuận này, Chính sách Quyền riêng tư hoặc những điều khoản hay chính sách liên quan của Chúng tôi
- Chúng tôi không thể xác minh hoặc xác nhận bất kỳ thông tin nào bạn cung cấp
- Chúng tôi cho rằng những hành động của bạn có thể vi phạm pháp luật và ảnh hưởng đến quyền, lợi ích của thành viên khác hoặc với 4com.vn.

 

Điều 6: Riêng tư

4com.vn áp dụng Chính sách Quyền riêng tư cho tất cả các thành viên. Chính sách Quyền riêng tư kết hợp chặt chẽ với Thỏa thuận thành viên này. Bạn phải đọc và đồng ý Chính sách Quyền riêng tư khi bạn đăng ký sử dụng 4com.vn.

 

Điều 7: Tuân thủ pháp luật

Chỉ riêng bạn chứ không phải 4com.vn chịu trách nhiệm pháp lý các hoạt động của bạn tại 4com.vn. Bạn phải chắc chắn rằng bạn tuân thủ tất cả những chính sách, điều luật, thông tư, quy tắc luật pháp trong nước và quốc tế liên quan đến việc bạn mua, bán, giao dịch tại website của chúng tôi cũng như tại các website chúng tôi liên kết.

 

Điều 8: Bồi Thường

Bạn đồng ý bồi thường khi (và không liên quan hoàn toàn với chúng tôi) những thắc mắc, yêu cầu, kiện cáo, mất mát, hay sự hư hỏng của sản phẩm của bên thứ ba hoặc phát sinh từ sự vi phạm Thỏa thuận này hoặc những chính sách, điều khoản liên quan hay sự vi phạm pháp luật.

Điều 9: Miễn trừ trách nhiệm

Không có bất kỳ trường hợp nào trong đó 4com.vn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho việc mất mát lợi nhuận hoặc những thiệt hại xuất phát hoặc liên quan đến website hoặc dịch vụ của chúng tôi. Bạn hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không có trách nhiệm pháp lý về các hoạt động của người dùng.

Bạn chấp nhận tự chịu trách nhiệm pháp lý với mọi hành động của mình.

 

Điều 10: Phân xử

Bất kỳ sự tranh tụng hay khiếu nại liên quan đến Thỏa thuận này đều được thận trọng giải quyết dựa trên sự thỏa thuận giữa các bên liên quan. Trong trường hợp các bên không đi đến thống nhất cuối cùng thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Tòa.

Địa chỉ : 18 Phan Văn Trị, P7, Quận Gò Vấp, TP.HCM
Tel : +84 (08) 350.66666 - Hotline : 0948.76.76.76
Website : www.4com.vn - Email : info@iclick.vn
Thiết kế web bởi iClick.vn
  • Mr Thịnh Mr Thịnh 0948.76.76.76